So sánh sản phẩm

Bosch

 • BOSCH LC2-PC30G6-4
  BOSCH LC2-PC30G6-4 - 4.200.000 đ

  BOSCH LC2-PC30G6-4

  4.200.000 đ

  4.200.000 đ

 • Bosch LBB4116/10
  Bosch LBB4116/10 - 750.000 đ
  Cáp nối dài chuyên dụng các loại 10m
  ầu giắc DCN loại 6 chân ( 1 đầu giắc đực và 1 đầu giắc cái ).

  Bosch LBB4116/10

  Cáp nối dài chuyên dụng các loại 10m
  ầu giắc DCN loại 6 chân ( 1 đầu giắc đực và 1 đầu giắc cái ).

  750.000 đ

  750.000 đ

 • LBB4116/10
  LBB4116/10 - 750.000 đ
  • Dây kết nối 10m
  • Dùng để kết nối các thiết bị âm thanh đầu giắc DCN loại 6 chân ( 1 đầu giắc đực và 1 đầu giắc cái )

  LBB4116/10

  • Dây kết nối 10m
  • Dùng để kết nối các thiết bị âm thanh đầu giắc DCN loại 6 chân ( 1 đầu giắc đực và 1 đầu giắc cái )

  750.000 đ

  750.000 đ

 • Bosch CCS CUD
  Bosch CCS CUD - 19.500.000 đ

  Bosch CCS CUD

  19.500.000 đ

  19.500.000 đ

 • Bosch CCS CML
  Bosch CCS CML - 5.650.000 đ

  Bosch CCS CML

  5.650.000 đ

  5.650.000 đ

 • Bosch CCS-DL
  Bosch CCS-DL - 5.100.000 đ

  Bosch CCS-DL

  5.100.000 đ

  5.100.000 đ

 • Bosch LBB 1968/00
  Bosch LBB 1968/00 - 6.000.000 đ

  Bosch LBB 1968/00

  6.000.000 đ

  6.000.000 đ

 • Bosch LB2-UC30-L
  Bosch LB2-UC30-L - 2.050.000 đ

  Bosch LB2-UC30-L

  2.050.000 đ

  2.050.000 đ

Giỏ hàng của tôi (0)